یک شبکه اجتماعی جهانی ست که جز محبوب ترین سرویس های میکروبلاگینگ به حساب می آید .